Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


Наступним повідомляємо, що 31 жовтня 2018 року Приватне акціонерне товариство «СПЕЦАВТОБАЗА», надалі – Товариство, отримало від уповноваженої особи Бренича Романа Михайловича, який, відповідно до договору про спільні дії, є уповноваженою особою щодо 49 854 (сорока дев’яти тисяч вісімсот п’ятдесят чотирьох) простих іменних акцій Товариства, що складає 99,113317% від їх загальної кількості, наступну Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства:

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - Вимога)

Приватного акціонерного товариства

«СПЕЦАВТОБАЗА»

ЄДРПОУ 05476486 (надалі - Товариство),

Місцезнаходження: 04128, м. Київ, вул. Плодова, 1

1* Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства)

Заявник Вимоги - власник домінуючого контрольного пакета акцій з урахуванням афілійованих осіб - ВІДСУТНІЙ. Рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно є власниками домінуючого контрольного пакету акцій (особами, що діють спільно) – тому даний розділ НЕ заповнюється.

 1. інформація про особу

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товаритва, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

контактні дані

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею

652 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

 1. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (надалі Закон) прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі Закон про АТ) (надалі – Заявник Вимоги), та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства):

2.1 Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір про спільні дії акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» щодо реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від «11» жовтня 2018 р., укладений між Сулімою Віталієм Петровичем, афілійованою особою якого є Суліма Лариса Петрівна та Бреничем Романом Михайловичем, афілійованими особами якого є Бренич Тетяна Сергіївна та Бренич Роман Романович.

Сторонами договору було визначено уповноваженою особою Бренича Романа Михайловича,  та наділено його правами та обов’язками, які передбачені Перехідними положеннями Закону та Законом про АТ щодо реалізації процедури squeeze-out’у.

Інформація про уповноважену особу (Заявник Вимоги)

фізична особа Бренич Роман Михайлович, громадянин України, місце проживання: місто Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) Заявнику Вимоги та розмір його частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги:

- прямо належать 19 147 (дев’ятнадцять тисяч сто сорок сім) простих іменних акцій, що складає 38,065606% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- опосередковано належать 5 379 (п’ять тисяч триста сімдесят дев’ять) простих іменних акцій Товариства, що складає 11,491052% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- прямо та опосередковано належать 24 927 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 49,556658% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери", місцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442;

реквізитів рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги:

403816-UA10003223

контактні дані

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед телефон/факс: +380(44)586-0979

електронна пошта:  sab@squeezeout.in.ua

адреса для листування: вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055

дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею

652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата подання повідомлення - 12 жовтня 2018 року.

Відомості про кожну з афілійованих осіб Заявника Вимоги, які є власниками домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства):

2.2 Інформація про афілійованих осіб Заявника Вимоги

фізична особа Бренич Тетяна Сергіївна, громадянка України, місце проживання: Київська область м. Буча, реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- прямо належать 5 335 (п’ять тисяч триста тридцять п’ять) простих іменних акцій Товариства, що складає 10,606361% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- опосередковано належать 19 592 (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто два) простих іменних акцій Товариства, що складає 38,950297% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- прямо та опосередковано належать 24 927 (двадцять чотири тисячі девятсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 49,556658% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах афілійованої особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери", місцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442;

реквізитів рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги:

403816-UA10003222

контактні дані

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед телефон/факс: +380(44)586-0979

електронна пошта:  sab@squeezeout.in.ua

адреса для листування: вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055.

дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею

652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата подання повідомлення Заявником Вимоги – 12 жовтня 2018 року.

2.3 Інформація про афілійованих осіб Заявника Вимоги

фізична особа Бренич Роман Романович,  громадянин України, місце проживання: місто Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

кількість акцій товариства, що належать

(прямо та опосередковано) особі та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- прямо належить 445 (чотириста сорок п’ять) проста іменна акція Товариства, що складає 0,884691 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- опосередковано належать 24 482 (двадцять чотири тисячі чотириста вісімдесят дві) простих іменних акцій Товариства, що складає 48,671967% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- прямо та опосередковано належать 24 927 (двадцять чотири тисячі девятсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 49,556658% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах афілійованої особи та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери", місцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442;

реквізитів рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги:

403816-UA10003221

контактні дані

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед

телефон/факс: +380(44)586-0979

електронна пошта:  sab@squeezeout.in.ua

адреса для листування: вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата подання повідомлення Заявником Вимоги – 12 жовтня 2018 року.

Відомості про кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства :

2.4  Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір про спільні дії акціонерів Приватного акціонерного товариства «СПЕЦАВТОБАЗА» щодо реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від «11» жовтня 2018 р., укладений між Сулімою Віталієм Петровичем, афілійованою особою якого є Суліма Лариса Петрівна та Бреничем Романом Михайловичем, афілійованими особами якого єБренич Тетяна Сергіївна та Бренич Роман Романович.

Сторонами договору було визначено уповноваженою особою Бренича Романа Михайловича,  та наділено його правами та обов’язками, які передбачені Перехідними положеннями Закону та Законом про АТ щодо реалізації процедури squeeze-out’у.

Інформація про особу, що діє спільно з уповноваженою особою (Заявником Вимоги)

фізична особа Суліма Віталій Петрович, громадянин України, місце проживання: місто Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі, що діє спільно з Заявником Вимоги та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- прямо належать 23 811 (двадцять три тисячі вісімсот одинадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 47,337972% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- опосередковано належать 1 116 (одна тисяча вісімдесят одна) проста іменна акція Товариства, що складає 2,218687% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- прямо та опосередковано належать 24 927 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 49,556658% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, що діє спільно з Заявником Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери", місцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442;

реквізитів рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги:

403816-UA10003219

контактні дані

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед телефон/факс: +380(44)586-0979

електронна пошта: sab@squeezeout.in.ua

адреса для листування: вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055

Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата подання повідомлення Заявником Вимоги – 12 жовтня 2018 року.

Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що діє спільно з Заявником Вимоги, які є власниками домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства):

2.5 Інформація про афілійованих осіб особи, що діє спільно з Заявником Вимоги

фізична особа Суліма Лариса Петрівна, громадянка України, місце проживання: місто Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- прямо належать 1 116 (одна тисяча вісімдесят одна) проста іменна акція Товариства, що складає 2,218687% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- опосередковано належать 23 811 (двадцять три тисячі вісімсот одинадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 47,337972% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- прямо та опосередковано належать 24 927 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот двадцять сім) простих іменних акцій Товариства, що складає 49,556658% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах афілійованої особи особи, що діє спільно з Заявником Вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери", місцезнаходження: 03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442;

реквізитів рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги:

403816-UA10003220

контактні дані

Контактна особа: уповноважена особа Саад Шаді Мухамед телефон/факс: +380(44)586-0979

електронна пошта: sab@squeezeout.in.ua

адреса для листування: вул. Боткіна, б.4, кв.42, м. Київ, 03055.

дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею

652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Дата подання повідомлення Заявником Вимоги – 12 жовтня 2018 року.

3. Ціна придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право застосувати положення статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пункті.

    Для цілей зазначеного пункту ціною обов’язкового продажу акцій, акції якого не включені до біржового реєстру, є ринкова вартість акцій, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правом, передбаченим статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

     Відповідно до Звіту про незалежну оцінку вартості акцій ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА», здійсненої суб’єктом  оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «БЮРО «ВАШ ЕКСПЕРТ+», (код за ЄДРПОУ 39012867, Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України № 424/16 від 02.06.2016 року), визначено, що ринкова вартість 1 простої іменної акції ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА» складає 296,19 (двісті дев’яносто шість гривень дев’ятнадцять копійок) грн. станом на 12 жовтня 2018 р., що є датою подання Заявником повідомлення про намір скористуватися правами щодо придбання акцій в усіх власників акцій товариства, передбаченим статтею 65ЗУ «Про акціонерні товариства».

     На підставі рішення Наглядової Ради ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА» від 29.10.2018 року, затверджено ціну обов’язкового продажу акцій ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА» станом на 12.10.2018р. в розмірі визначеному суб’єктом оціночної діяльності у Звіті про незалежну оцінку вартості акцій ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА», а саме 296,19 (двісті дев’яносто шість гривень дев’ятнадцять копійок) грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

Враховуючи зазначене, ціна обов’язкового продажу однієї простої іменної акції ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА» складає 296,19 (двісті дев’яносто шість гривень дев’ятнадцять копійок) грн.

Ціна придбання однієї акції складає 296,19 (двісті дев’яносто шість гривень дев’ятнадцять копійок) грн.

       Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

4. Банківська установа, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) (надалі – Банк)

Повне найменування банківської установи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"

Місцезнаходження банківської установи

01133, м.Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7

код за ЄДРПОУ банківської установи

13857564

5. Відомості про акціонерне товариство

повне найменування відповідно до установчих документів

Приватне акціонерне товариство «СПЕЦАВТОБАЗА»

код за ЄДРПОУ

05476486

Місцезнаходження

04128, м. Київ, вул. Плодова, 1

номінальна вартість однієї простої акції товариства

100 (сто) гривень 00 копійок

 

загальна кількість простих акцій товариства

50 300 (п’ятдесят тисяч триста) штук простих іменних акцій

код ISIN випуску простих акцій товариства

UA4000110324

6. Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи

повне найменування депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери"

місцезнаходження депозитарної установи

03038, м.Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 2/1 А

код за ЄДРПОУ депозитарної установи

25282442

реквізити рахунку у цінних паперах

403816-UA10003223

власник рахунку у цінних паперах

Бренич Роман Михайлович

7. Порядок реалізації Вимоги

порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги:

 • розміщує Вимогу разом із копією договору про спільні дії на своєму веб-сайті:  http:// sab.emitent.org.ua;
 • розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • надсилає копію Вимоги та засвідчену копію договору, укладеного між Заявником Вимоги та Банком, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну Вимогу на своєму веб-сайті.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

 • надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
 • надати акціонеру на його Вимогу засвідчену Товариством копію Вимоги з реквізитами Банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги

Датою обліку переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги, вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.

строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список Банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум Банку, в якому Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банк, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язаний здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої статті 652 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

порядок та форма оплати акцій

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до будь-якого відділення Банку в робочий час та в робочі дні Банку.

Для здійснення виплати (перерахування) Банком акціонеру грошових коштів, акціонер (уповноважений представник акціонера) надає в Банк наступні документи:

 • паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі);
 • документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо до паспорта не внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 • представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження;
 • заяву на виплату (перерахування) коштів;
 • інші документи на вимогу Банку, для здійснення належної ідентифікації. 

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із переліком акціонерів, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) Банк здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

компенсація витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

По всіх питаннях, які можуть виникнути у акціонерів ПрАТ «СПЕЦАВТОБАЗА» після отримання цієї Вимоги звертатись:

 • за телефоном - +380(44)5860979
 • на електронну пошту  sab@squeezeout.in.ua

 

Додаткова інформація розміщена на сайті www.sab.squeezeout.in.ua

Повний перелік відділень Банку, в яких можна отримати грошові кошти –https://industrial24.industrialbank.ua/uk/cabinet/departments

«31» жовтня 2018 р.       [підпис]         Р.М. Бренич

* Заповнюється, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Дата відправлення засвідченої копії Публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів – 01  листопада 2018 року.