Приватне акціонерне товариство "СПЕЦАВТОБАЗА"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів

Товариства (а саме станом на 17.03.2020 року), загальна кількість акцій становить 50 300 (п’ятдесят тисяч триста) штук,

кількість голосуючих акцій становить 50 300 (п’ятдесят тисяч триста)  штук.

 

 

 

Повідомлення про кількість голосуючих акцій, які мають право на участь у 

загальних зборах Товариства (від 17.04.2019 року) завірене ЕЦП знаходиться ТУТ